Mission Statement/nl

From OpenStreetMap Foundation

In geval van verschillen in betekenis of interpretatie tussen de originele Engelse versie van deze pagina en een vertaling, heeft de originele Engelse versie voorrang.

In case of differences in meaning or interpretation between the original English version of this page and a translation, the original English version will take precedence.

Verantwoordelijkheidsverklaring

De OpenStreetMap Foundation is een internationale, non-profit, democratische organisatie met als taak het ondersteunen van het OSM-project, het runnen en beschermen van de OSM-database, en deze beschikbaar maken voor iedereen. Het OSMF-lidmaatschap staat open voor iedereen die het project wil steunen en wil deelnemen aan het democratische proces van OSMF.

De OpenStreetMap Foundation is er om de gegevens van OSM te beschermen, om deze gratis en open te houden.

De OpenStreetMap Foundation vertegenwoordigt de OSMF-leden en wil het lidmaatschap uitbreiden.

Kernwaarden

De kernwaarden van de Stichting OSM zijn (deze lijst is niet uitputtend bedoeld):

 • We willen de beste kaartgegevensverzameling ter wereld maken
 • OSM-gegevens zijn voor iedereen beschikbaar onder een gratis en open licentie
 • OSM wordt mogelijk gemaakt door zijn community. Ga positief om met de gemeenschap, wees een goede en respectvolle buur en neem goede instelling aan.
 • We willen dat de gegevens van OSM zo breed mogelijk worden gebruikt.
 • Basiswaarheid: OSM is voorstander van objectieve 'basis-echtheid' boven alle andere bronnen
 • OSM wil dat u de zaken, die u belangrijk vindt, in kaart brengt en ervoor zorgt dat u daar de vrijheid voor heeft. Dit garandeert de toegankelijkheid van onze kaart voor diverse gebruikers met verschillende behoeften.

Taak en doelstellingen van OSMF

 • Beantwoorden van vragen van de pers
 • Voorgaan in het overbrengen en verkondigen van het werk van OSMF
 • Ondersteunen van een diverse gemeenschap.
 • Behandelen van juridische uitdagingen voor het project en zijn mensen
 • Zorgen dat het lidmaatschap van OSMF het project zoveel mogelijk vertegenwoordigt
 • Verantwoordelijk zijn voor het opvullen van hiaten die zijn achtergelaten door een door vrijwilligers gedreven gemeenschap (communicatie, juridische, nieuwe gebruikersondersteuning)
 • Verantwoordelijk zijn voor het werven van fondsen
 • Verwerven giften en donaties
 • Zorgen voor de financiële duurzaamheid van het OSM-project
 • Helpen om in de gemeenschap conflicten op te lossen
 • Verantwoordelijk zijn voor het opvolgen van problematische communityleden (eenmaal problemen zouden geëscaleerd zijn)
 • Toegang bieden tot gegevens van OSM
 • Verantwoordelijk zijn voor het voorzien of onderhouden van infrastructuur (legaal, devops)
 • Zorgen dat de belangrijkste technische infrastructuur draait
 • Financiële ondersteuning bieden voor het onderhoud van kernservers
 • Bevestigen van tagconventies, bemiddelen bij tagconflicten
 • Goedkeuren van lokale hoofdstukken en onderteken overeenkomsten met hen
 • Verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van financiën aan diverse waardevolle softwareprojecten met beurzen en microbeurzen
 • Verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de licentie van de gegevens
 • Zorgn dat gegevensgebruikers de licentie naleven
 • Beschermen van aan OSM gerelateerde handelsmerken tegen misbruik
 • Bepaalt niet wat in kaart te brengen of hoe in kaart te brengen
 • Helpt niet actief bij het starten van lokale gemeenschappen waar er nog geen bestaan
 • Bindt het project als geheel niet aan overeenkomsten met bedrijven of overheden
 • Maakt geen tools voor het gebruik van OSM-gegevens buiten datadumps
 • Beheert geen softwareprojecten

Taak van het OSMF beheer

Het OSMF-beheer en de leden van de OSMF-beheerraad

 • Houdt jaarlijks een algemene vergadering, verkiezingen en de andere wettelijk verplichte structuren bepaald door onze eigen regels
 • Zorgt voor naleving van de wet van bedrijven en andere wetten
 • Bestuursleden stemmen of onthouden zich bij circulaires en andere stemmen
 • Bestuursleden nemen deel aan bestuursdiscussies
 • Zorgt ervoor dat OSM wordt gepromoot en op zijn volle potentieel wordt getoond
 • Definieert procedures om deelname aan de OSMF te bevorderen
 • Is verantwoordelijk voor een vriendelijke omgeving waarin mensen kunnen deelnemen aan OSM
 • Stelt kernwaarden in voor OSM (via overleg)
 • Aanhoort beroepsprocedures van besluiten van de werkgroep
 • Neemt actieve stappen om de relevantie, toekomst en succes van projecten te waarborgen
 • Definieert een strategische visie
 • Onderhoudt een reeks duidelijke projectdoelen, die een deelverzameling kan zijn van alle mogelijke doelen
 • Is eindverantwoordelijk voor een duurzame infrastructuur
 • Zorgt ervoor dat werkgroepen hun verantwoordelijkheid nemen
 • Evalueert en is verantwoordelijk voor het budget
 • Definieert procedures voor transparantie
 • Beantwoordt vragen van de beheerraad en van leden.
 • Stuurt de mapping niet in een bepaalde richting
 • Bepaalt niet wat in kaart te brengen of hoe in kaart te brengen
 • Heeft geen rol bij het instellen van tags
 • Geeft geen juridische / technische begeleiding aan externe partijen
 • Ondermijnt de werkgroepen niet door taken op zich te nemen die zij zouden kunnen uitvoeren
 • Doet geen dagelijkse OSMF-zaken
 • Is niet verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van infrastructuur

(Deze verantwoordelijkheidsverklaring werd beslist op de november 2012 Face-to-Face meeting van deOSMFbeheersraad, en een weinig geamendeerd op de beheerraad van 27 november 2012 .)

Kernwaarden het werkterrein van het OSMF en zijn beheerraad werden overeengekomen op de vergadering van Februari 2015 Face-to-Face meeting.

Vertaling door Georges Kuster.